Eylül Doğruel

Blue/63471

2015

Net Art

63471 is the number of the copyright Yves Klein received for his IKB formula, a vivid blue color that keeps its intensity in powder form. Blue/63471 uses IKB as a starting point to question the concept of intellectual property and ownership of ideas.

Copyright laws, patents and trademarks are there to protect the rights of creators and their ideas and processes. However, the same laws that protect these ideas simultaneously interrupt their integration back into dialogue and communal culture, interfering with the cycle of remix and re­appropriation. More and more abstract ideas, forms and colors are treated as immutable products, rather than building blocks and components.

Work is created using processing.js, as a continous animation that runs in browser as javascript code. Work was initially shown in 2015, Vancouver Art Gallery as part of ISEA 2015. The net art went live later and can be viewed at:

63471.blue

Mavi/63471

2015

Net Art

63471 Yves Klein'ın parlak bir mavi tonu olan ve renk parlaklığını toz formunda koruyan bir pigment olan IKB'nın formülü için aldığı patent. Mavi/63471 IKB'yi fikri mülkiyet ve bir fikrin sahibi olma kavramlarının irdelenmesinde bir başlangıç noktası olarak kullanmaktadır.

Telif hakları, patentler ve marka üstüne düzenlemeler yaratıcılar ve onların fikirleri ve süreçlerini korumak için oluşturulmuştur. Fakat bu fikirleri koruyan yasalar aynı zamanda bu fikirlerin diyalog ve ortak kültüre dönüşüne sekte vurmakta, remix ve yeniden kamulaşma döngüsünü etkilemektedir. Artan bir şekilde soyut fikirler, formlar ve renkler yapı taşları ve bileşenler yerine değişmez ürünler olarak görülmektedir.

Çalışma processing.js kullanılarak tarayıcıda izlenebilen bir sürekli javascript animasyondur. Çalışma ilk olarak 2015 yılında, Vancouver Sanat Galerisinde, ISEA 2015 kapsamında gösterilmiştir. Çalışma yıl içinde daha sonra internet üstünde ulaşılabilir hale gelmiştir ve aşağıdaki siteden izlenebilir:

63471.blue