Eylül Doğruel

Human Algorithms

2006-2013

Mixed Media on Canvas
Markers on Paper

These drawings and paintings are not planned ahead, beyond a very rough layout. They were created based on certain roles I defined, like "no neighbor groups will have the same color or same type of pattern". Once the main rules are set, I often let my brain process a piece of music on repeat, or a TV show DVD, something consistent.

The works vary in sizes and medium. Some are made by markers on bristol, some acrylic. Some of the canvases also uses markers, or a mixture of markers and acrylic.

İnsan Algoritmaları

2006-2013

Tuval Üzerine Karışık Teknik
Bristol Üstüne Marker

Bu resimler çok bir kaba bir yerleştirme dışında önceden planlanmış değiller. "Aynı renk ve aynı tip desenler yanyana gelmeyecek" gibi tanımladığım kuralları uygulayarak oluşturuldular. Bu kuralları belirledikten sonra beynimin tekrarlayan bir müzik parçası veya bir televizyon dizisi DVDsi gibi sürekli bir girdiyi işlemesine izin vererek çizildiler.

Çalışmaların boyutları ve malzemeleri birbirinden farklılardır. Bazı çalışmalar bristol kağıt üstüne marker, bazıları tuval üstüne akrilik, bazı tuvaller de marker veya marker akrilik karışımı ile yapılmıştır.