Eylül Doğruel

Mynd

2007

Installation

"Can I alter what a person feels?" was the starting point of a year long independent study that was both art and research oriented. Mynd was the result of this experience (along with a final report). In this installation with light, sound and smell components, visitors were welcome to walk inside, and stay as long as they wished: to contemplate or to interact with each other, until they felt better.

Mynd was shown during the 2007 Ruhlman Conference in Wellesley College.

Project advisor: Prof. Panagiotis Metaxas, Wellesley College

Mynd

2007

Yerleştirme

"Birisinin ne hissettiğini değiştirebilir miyim?" sorusu bir yıllık bir sanat ve araştırma yönlü bir bağımsız çalışmanın başlangıcı oldu. Mynd (bir final bildiri ile birlikte) bu deneyimin sonucuydu. Bu ışık, ses ve kokudan oluşan enstalasyonda ziyaretçiler içeriye istedikleri gibi girip, istedikleri kadar düşünmek veya başkaları ile iletişim kurmak için, kendilerini daha iyi hissedinceye kadar kalabilirlerdi.

Mynd Wellesley College'de 2007 Ruhlman Öğrenci konferansı sırasında sergilendi

Proje danışmanı: Prof. Panagiotis Metaxas, Wellesley College