Eylül Doğruel

Nebulae Studies

2016

Digital Illustrations

Use of free and open source software has increasingly become a core aspect of my work. This means sometimes means the lines between artistic practice and exploration blurs, as I do spend a considerable time specifically exploring open source tools (widely used or unknown) and see how they can integrate into my work. As such these two illustrations were created using Krita, an open source software for illustrators and concept artists.

My goal with these fictional deep sky objects was to emulate a photorealistic aesthethic of images of space taken using often scientific instruments. These illustrations are part of a larger ongoing body of work exploring the images of stars and how we think about them.

Nebula Eskizleri

2016

Dijital İllüstrasyon

Özgür ve açık kaynaklı program kullanımı artan bir biçimde çalışmalarımın temel bir parçası haline geldi. (Bilinen veya bilinmeyen) açık kaynaklı programları keşfetme ve çalışmalarıma entegre etme süreci zaman zaman sanatsal uygulama ile denemeler arasındaki çizginin yokolması anlaına gelmekte. Bu iki çizim açık kaynaklı Krita programı kullanılarak resmedildi.

Bu iki hayali derin gökyüzü nesnesi çalışmalarındaki hedefim bilimsel aletlerle çekilen uzay görüntülerin estetiğini fotorealistic bir biçimde resmetmekti. Bu çizimler yıldızların görüntüleri ve bu görüntüler hakkında nasıl düşündüğümüz üstüne devam eden çalışmalarımının bir parçası.